Прайс на геодезическое и GPS оборудование

TS215

Серия роботизированных тахеометров, управляемых с внешнего контроллера Nomad с программным...

подробнее
 
FL10-SET

Универсальная трассопоисково-диагностическая система Локатор FLE10. 7 поисковых частот. ...

подробнее

 

 

1 июля, 2016 г.

ІII науково-практична конференція 

«ГЕОІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ У ТЕРИТОРІАЛЬНОМУ УПРАВЛІННІ»

ОРГАНІЗАТОРИ КОНФЕРЕНЦІЇ:
Одеський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України (м. Одеса),
Приватне акціонерне товариство «ЕСОММ Со» (м. Київ),
Підприємство «Есрай Україна», дистрибютор корпорації Esri (США),
Науково-виробниче підприємство «Високі технології» (м. Одеса),
Громадська організація Асоціація «Українські електроніка, компютери, касові апарати» (м. Київ)

КОНФЕРЕНЦІЯ ПРОХОДИТЬ ЗА ПІДТРИМКИ:
Міністерства агропромислової політики та продовольства України,
Управління містобудування та архітектури Одеської обласної державної адміністрації,
Управління архітектури та містобудування Одеської міської ради,
Одеської державної академії будівництва та архітектури,
Одеського державного аграрного університету,
Інституту телекомунікацій і глобального інформаційного простору НАН України,
Українського товариства геодезії і картографії,
ДП «Український державний науково-дослідний інститут проектування міст «Діпромісто» імені Ю.М. Білоконя,
ДП «Український науково-дослідний і проектний інститут цивільного будівництва»,
Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова,
Національного аерокосмічного університету ім. М.Є. Жуковського «ХАІ»,
Державного науково-виробничого підприємства «Картографія»

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ
ІIІ науково-практична конференція
«ГЕОІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ у ТЕРИТОРІАЛЬНОМУ УПРАВЛІННІ»
14-16 вересня 2016 р., м. Одеса

Конференція відбудеться в Одеському регіональному інституті державного управління Національної академії державного управління при Президентові України на базі кафедри управління проектами (м. Одеса, вул. Генуезька, 22).
Метою конференції є наукове обговорення перспектив використання геоінформаційних технологій в управлінні територіальним розвитком та розроблення практичних рекомендацій щодо інформаційно-аналітичної підтримки прийняття рішень на рівні регіональних і місцевих органів влади, підприємств різних галузей економіки з метою розвитку ресурсного потенціалу територій.
До участі в конференції запрошуються керівники, провідні фахівці органів публічної влади, комерційних структур, науковці, викладачі, докторанти й аспіранти вищих навчальних закладів, що займаються питаннями застосування геоінформаційних технологій в управлінській діяльності та інші зацікавлені особи.

Конференція проходитиме у формі пленарного засідання та роботи секцій за концептуальними напрямками:
Пріоритети та перспективи системного використання інструментів геоінформаційного моделювання та проектування в територіальному управлінні.
Прикладні аспекти використання технології геоінформаційних систем в регіональному управлінні та територіальному плануванні.
Презентації практичного досвіду використання технологій геоінформаційних систем у територіальному управлінні.

Календар конференції
Заїзд учасників конференції: 14-16 вересня 2016 року.
Відїзд учасників конференції: 15-17 вересня 2016 року.

ПЕРЕДДЕНЬ КОНФЕРЕНЦІЇ
(14.09.2016, 12.00-14.30, Одеська державна академія будівництва та архітектури (ОДАБА), м. Одеса, вул. Дідріхсона, 4, головний корпус, ауд. 360):(14.09.2016, 15.00-17.00, Одеський регіональний інститут державного управління, м. Одеса, 65009, м. Одеса, вул. Генуезька, 22, Кафедра управління проектами)

Секція 1. «Використання геоінформаційних технологій у навчальному процесі»
Формат проведення - секційне засідання, відкрита дискусія з використанням технології модерації.
Майстер-клас «Геоінформаційне забезпечення компанії Esri».
Формат проведення - презентації геоінформаційного забезпечення компанії Esri.

1-Й ДЕНЬ (15.09.2016)
«Геоінформаційні технології в територіальному управлінні».
Формат проведення - пленарне засідання.
Секція 2. «Пріоритети та перспективи системного використання інструментів геоінформаційного моделювання та проектування в територіальному управлінні».
Формат проведення - секційне засідання, відкрита дискусія з використанням технології модерації.
Тематика для обговорення:
- Проблеми розвитку геоінформаційних ресурсів України;
- Проектні рішення та програмне забезпечення для розробки та ведення муніципальних, регіональних ГІС.

Секція 3. «Прикладні аспекти використання технології геоінформаційних систем у регіональному управлінні та територіальному плануванні».
Формат проведення - секційне засідання, відкрита дискусія з використанням технології модерації, презентація практичного впровадження геоінформаційних технологій.
Тематика для обговорення: Досвід впровадження геоінформаційних систем у сфері територіального планування і управління.

2-Й ДЕНЬ (16.09.2016)
Секція 2. «Пріоритети та перспективи системного використання інструментів геоінформаційного моделювання та проектування в територіальному управлінні».
Формат проведення - секційне засідання, відкрита дискусія з використанням технології модерації, презентації практичного досвіду.
Тематика для обговорення:
- Розробка і створення геоінформаційних систем для вирішення питань територіального планування і управління;
- Сучасне геоінформаційне забезпечення державного та регіонального управління для вирішення питань місцевого та загальнодержавного рівнів.

План розкладу заходів:
14.09.2016 р., середа
09.00 - 18.00 - Розміщення учасників у готелях.
13.00 -14.00 - Переддень конференції. Секція 1 (місце проведення - Одеська державна академія будівництва та архітектури). «Використання геоінформаційних технологій у навчальному процесі». Доповіді учасників конференції.
14.00 - 17.30 - Майстер-клас «Геоінформаційне забезпечення компанії Esri».

15.09.2016 р., четвер
10.00 - 10.30 - Реєстрація учасників науково-практичної конференції.
10.30 - 13.00 - Пленарне засідання. Доповіді учасників конференції.
13.00 - 14.00 - Перерва на обід.
14.00 - 15.30 - Секція 2. Доповіді учасників конференції.
14.00 - 15.30 - Секція 3. Доповіді учасників конференції.
15.30 - 15.45 - Кава-брейк.
15.45 - 17.00 - Секція 2. Доповіді учасників конференції.
15.45 - 17.00 - Секція 3. Доповіді учасників конференції.
17.00 - 17.30 - Підведення підсумків 1-го дня конференції.
18.00 - 22.00 - Пізнавально-розважальна програма.

16.09.2016 р., пятниця
09.00 - 09.30 - Кава-брейк.
09.30 - 13.00 - Секція 2. Доповіді учасників конференції.
13.00 - 14.00 - Перерва на обід.
14.00 - 15.30 - Презентації практичного впровадження геоінформаційних технологій.
15.30 - 16.00 - Підведення підсумків конференції.

16.00 - 20.00 - Екскурсія містом.

Форми участі:

Індивідуальний учасник - у встановлений термін подає тези доповіді для публікації; доповідає на засіданнях.
Заочний учасник - у встановлений термін подає матеріал для публікації.

Робочі мови: українська, російська, англійська.

Публікація матеріалів конференції
За матеріалами конференції передбачається видання збірника тез доповідей. Публікація тез доповідей безкоштовна. Придбання збірника матеріалів за оплату. Розсилка поштою збірників матеріалів не передбачається. За бажанням авторів повна доповідь у вигляді статті може бути опублікована в наукових фахових виданнях ОРІДУ НАДУ при Президентові України.
Заявка, тези та пропозиції надаються окремими файлами, назви яких повинні відповідати прізвищу учасника, наприклад, Войтенко_заявка (тези, пропозиції). При надсиланні листа з матеріалами електронною поштою у графі «Тема» необхідно зазначити - На конференцію.
Обовязково у заявці вказати потребу у збірнику матеріалів конференції, придбання якого можливо безпосередньо перед початком роботи конференції.
Зміст тез обовязково повинен відповідати тематиці конференції, встановленим вимогам наукового рівня, оформлення і термінів подання. Кількість тез від одного автора (у співавторстві) - не більше одних. В іншому випадку тези не розглядаються і авторам не повертаються.
Рекомендована кореспонденція звичайною поштою до розгляду не приймається.
Автори несуть персональну відповідальність за зміст та достовірність наданих матеріалів.
Оргкомітет залишає за собою право відхиляти тези доповідей, які не відповідають тематиці заходу або встановленим вимогам щодо змісту та оформлення.
Подання матеріалів конференції. Доповідь представляється у вигляді презентації Power Point. Файл доповіді в Power Point має бути переданий членам оргкомітету до початку засідання.
Витрати, повязані з перебуванням на конференції (проїзд, проживання, харчування), оплачують учасники або сторона, яка їх відряджає.
Прийом заявок, тез доповідей і пропозицій на конференцію: до 05 вересня 2016 року.

Форма заявки
Заявка
на участь у ІІI науково-практичній конференції 
«ГЕОІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ У ТЕРИТОРІАЛЬНОМУ УПРАВЛІННІ»
14 - 16 вересня 2016 р.
Прізвище, імя, по батькові___________________________________
Науковий ступінь, вчене звання, посада________________________
Назва організації, її адреса, поштовий індекс____________________
Контактний телефон з кодом міста, Е-mail_______________________
Форма участі в роботі конференції:
- виступ за першим концептуальним напрямком;
- виступ за другим концептуальним напрямком;
- участь у роботі конференції без виступу;
- публікація тез без участі в роботі конференції
Тема доповіді_______________________________________________
Назва напряму ________________________________________________
Потреба у технічному забезпеченні (вказати тип пристрою):
- потрібен;
- не потрібен.

Зразок пропозицій до рекомендацій конференції
Ковальчук Тетяна Василівна,
докторант кафедри управління освітою
Національної академії державного управління при Президентові України,
к.держ.упр., доцент
тел. (044) 322-22-32, моб. (067) 555-44-44
Пропозиції до рекомендацій конференції за напрямом
«(вибирається з переліку, що вказаний в інформаційному повідомленні)»
1. (зміст І-ої пропозиції) .
2. (зміст 2-ої пропозиції) .
3. (зміст 3-ої пропозиції) .

Довідки за адресою: 65009, м. Одеса, вул. Генуезька, 22, Кафедра управління проектами, каб. 314. Тел. / Факс: (048) 705-97-69.
E-mail: kafedraup@mail.ua

Довідки: (0482-) 342158, 374986. 050 3363057.

З повагою, Оргкомітет

 

9 июня, 2015 г.

ІІ науково-практична конференція 

«ГЕОІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ у ТЕРИТОРІАЛЬНОМУ УПРАВЛІННІ»

ОРГАНІЗАТОРИ КОНФЕРЕНЦІЇ:
Одеський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України (м. Одеса),
Приватне акціонерне товариство «ЕСОММ Со» (м. Київ),
Підприємство «Есрай Україна», дистрибютор корпорації Esri (США),
Науково-виробниче підприємство «Високі технології» (м. Одеса),
Громадська організація Асоціація «Українські електроніка, компютери, касові апарати» (м. Київ)

КОНФЕРЕНЦІЯ ПРОХОДИТЬ ЗА ПІДТРИМКИ:
Міністерства агропромислової політики та продовольства України,
Управління містобудування та архітектури Одеської обласної державної адміністрації,
Управління архітектури та містобудування Одеської міської ради,
Одеської державної академії будівництва та архітектури,
Одеського державного аграрного університету,
Інституту телекомунікацій і глобального інформаційного простору НАН України,
Українського товариства геодезії і картографії,
ДП «Український державний науково-дослідний інститут проектування міст «Діпромісто» імені Ю.М. Білоконя,
ДП «Український науково-дослідний і проектний інститут цивільного будівництва»,
Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова,
Національного аерокосмічного університету ім. М.Є. Жуковського «ХАІ»,
Державного науково-виробничого підприємства «Картографія»

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ
ІІ науково-практична конференція
«ГЕОІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ у ТЕРИТОРІАЛЬНОМУ УПРАВЛІННІ»
17-18 вересня 2015 р., м. Одеса

Конференція відбудеться в Одеському регіональному інституті державного управління Національної академії державного управління при Президентові України на базі кафедри управління проектами (м. Одеса, вул. Генуезька, 22).
Метою конференції є наукове обговорення перспектив використання геоінформаційних технологій в управлінні територіальним розвитком та розроблення практичних рекомендацій щодо інформаційно-аналітичної підтримки прийняття рішень на рівні регіональних і місцевих органів влади, підприємств різних галузей економіки з метою розвитку ресурсного потенціалу територій.
До участі в конференції запрошуються керівники, провідні фахівці органів публічної влади, комерційних структур, науковці, викладачі, докторанти й аспіранти вищих навчальних закладів, що займаються питаннями застосування геоінформаційних технологій в управлінській діяльності та інші зацікавлені особи.

Конференція проходитиме у формі пленарного засідання та роботи секцій за концептуальними напрямками:
Пріоритети та перспективи системного використання інструментів геоінформаційного моделювання та проектування в територіальному управлінні.
Прикладні аспекти використання технології геоінформаційних систем в регіональному управлінні та територіальному плануванні.
Презентації практичного досвіду використання технологій геоінформаційних систем у територіальному управлінні.

Календар конференції
Заїзд учасників конференції: 16-17 вересня 2015 року.
Відїзд учасників конференції: 18-19 вересня 2015 року.

ПЕРЕДДЕНЬ КОНФЕРЕНЦІЇ
(16.09.2015, 13.10-17.00, Одеська державна академія будівництва та архітектури (ОДАБА), м. Одеса, вул. Дідріхсона, 4, головний корпус, ауд. 360):
Секція 1. «Використання геоінформаційних технологій у навчальному процесі»
Формат проведення - секційне засідання, відкрита дискусія з використанням технології модерації.
Майстер-клас «Геоінформаційне забезпечення компанії Esri».
Формат проведення - презентації геоінформаційного забезпечення компанії Esri.

1-Й ДЕНЬ (17.09.2015)
«Геоінформаційні технології в територіальному управлінні».
Формат проведення - пленарне засідання.
Секція 2. «Пріоритети та перспективи системного використання інструментів геоінформаційного моделювання та проектування в територіальному управлінні».
Формат проведення - секційне засідання, відкрита дискусія з використанням технології модерації.
Тематика для обговорення:
- Проблеми розвитку геоінформаційних ресурсів України;
- Проектні рішення та програмне забезпечення для розробки та ведення муніципальних, регіональних ГІС.

Секція 3. «Прикладні аспекти використання технології геоінформаційних систем у регіональному управлінні та територіальному плануванні».
Формат проведення - секційне засідання, відкрита дискусія з використанням технології модерації, презентація практичного впровадження геоінформаційних технологій.
Тематика для обговорення: Досвід впровадження геоінформаційних систем у сфері територіального планування і управління.

2-Й ДЕНЬ (18.09.2015)
Секція 2. «Пріоритети та перспективи системного використання інструментів геоінформаційного моделювання та проектування в територіальному управлінні».
Формат проведення - секційне засідання, відкрита дискусія з використанням технології модерації, презентації практичного досвіду.
Тематика для обговорення:
- Розробка і створення геоінформаційних систем для вирішення питань територіального планування і управління;
- Сучасне геоінформаційне забезпечення державного та регіонального управління для вирішення питань місцевого та загальнодержавного рівнів.

План розкладу заходів:
16.09.2015 р., середа
09.00 - 18.00 - Розміщення учасників у готелях.
13.00 -14.00 - Переддень конференції. Секція 1 (місце проведення - Одеська державна академія будівництва та архітектури). «Використання геоінформаційних технологій у навчальному процесі». Доповіді учасників конференції.
14.00 - 17.30 - Майстер-клас «Геоінформаційне забезпечення компанії Esri».

17.09.2015 р., четвер
10.00 - 10.30 - Реєстрація учасників науково-практичної конференції.
10.30 - 13.00 - Пленарне засідання. Доповіді учасників конференції.
13.00 - 14.00 - Перерва на обід.
14.00 - 15.30 - Секція 2. Доповіді учасників конференції.
14.00 - 15.30 - Секція 3. Доповіді учасників конференції.
15.30 - 15.45 - Кава-брейк.
15.45 - 17.00 - Секція 2. Доповіді учасників конференції.
15.45 - 17.00 - Секція 3. Доповіді учасників конференції.
17.00 - 17.30 - Підведення підсумків 1-го дня конференції.
18.00 - 22.00 - Пізнавально-розважальна програма.

18.09.2015 р., пятниця
09.00 - 09.30 - Кава-брейк.
09.30 - 13.00 - Секція 2. Доповіді учасників конференції.
13.00 - 14.00 - Перерва на обід.
14.00 - 16.00 - Презентації практичного впровадження геоінформаційних технологій.
16.00 - 16.30 - Підведення підсумків конференції.

Форми участі:
Індивідуальний учасник - у встановлений термін подає тези доповіді для публікації; доповідає на засіданнях.
Заочний учасник - у встановлений термін подає матеріал для публікації.

Робочі мови: українська, російська, англійська.

Публікація матеріалів конференції
За матеріалами конференції передбачається видання збірника тез доповідей. Публікація тез доповідей безкоштовна. Придбання збірника матеріалів за оплату. Розсилка поштою збірників матеріалів не передбачається. За бажанням авторів повна доповідь у вигляді статті може бути опублікована в наукових фахових виданнях ОРІДУ НАДУ при Президентові України.
Заявка, тези та пропозиції надаються окремими файлами, назви яких повинні відповідати прізвищу учасника, наприклад, Войтенко_заявка (тези, пропозиції). При надсиланні листа з матеріалами електронною поштою у графі «Тема» необхідно зазначити - На конференцію.
Обовязково у заявці вказати потребу у збірнику матеріалів конференції, придбання якого можливо безпосередньо перед початком роботи конференції.
Зміст тез обовязково повинен відповідати тематиці конференції, встановленим вимогам наукового рівня, оформлення і термінів подання. Кількість тез від одного автора (у співавторстві) - не більше одних. В іншому випадку тези не розглядаються і авторам не повертаються.
Рекомендована кореспонденція звичайною поштою до розгляду не приймається.
Автори несуть персональну відповідальність за зміст та достовірність наданих матеріалів.
Оргкомітет залишає за собою право відхиляти тези доповідей, які не відповідають тематиці заходу або встановленим вимогам щодо змісту та оформлення.
Подання матеріалів конференції. Доповідь представляється у вигляді презентації Power Point. Файл доповіді в Power Point має бути переданий членам оргкомітету до початку засідання.
Витрати, повязані з перебуванням на конференції (проїзд, проживання, харчування), оплачують учасники або сторона, яка їх відряджає.
Прийом заявок, тез доповідей і пропозицій на конференцію: до 05 вересня 2015 року.

Форма заявки
Заявка
на участь у ІІ науково-практичній конференції
«ГЕОІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ У ТЕРИТОРІАЛЬНОМУ УПРАВЛІННІ»
17 - 18 вересня 2015 р.
Прізвище, імя, по батькові___________________________________
Науковий ступінь, вчене звання, посада________________________
Назва організації, її адреса, поштовий індекс____________________
Контактний телефон з кодом міста, Е-mail_______________________
Форма участі в роботі конференції:
- виступ за першим концептуальним напрямком;
- виступ за другим концептуальним напрямком;
- участь у роботі конференції без виступу;
- публікація тез без участі в роботі конференції
Тема доповіді_______________________________________________
Назва напряму ________________________________________________
Потреба у технічному забезпеченні (вказати тип пристрою):
- потрібен;
- не потрібен.

Зразок пропозицій до рекомендацій конференції
Ковальчук Тетяна Василівна,
докторант кафедри управління освітою
Національної академії державного управління при Президентові України,
к.держ.упр., доцент
тел. (044) 322-22-32, моб. (067) 555-44-44
Пропозиції до рекомендацій конференції за напрямом
«(вибирається з переліку, що вказаний в інформаційному повідомленні)»
1. (зміст І-ої пропозиції) .
2. (зміст 2-ої пропозиції) .
3. (зміст 3-ої пропозиції) .

Довідки за адресою: 65009, м. Одеса, вул. Генуезька, 22, Кафедра управління проектами, каб. 314. Тел. / Факс: (048) 729-76-69.
E-mail: kafedraup@mail.ua
З повагою, Оргкомітет

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
Научно-практическая конференция
«ГЕОИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ УПРАВЛЕНИИ»

Конференция состоится 17-18 сентября 2015 году в Одесском региональном институте государственного управления Национальной академии государственного управления при Президенте Украины на базе кафедры управления проектами (м. Одесса, ул. Генуэзская, 22).
Целью конференции является теоретическое обсуждение путей повышения ресурсного потенциала территорий за счет использования геоинформационных технологий в управлении территориальным развитием для информационно-аналитической поддержки принятия решений на уровне местных органов публичной власти.
К участию в конференции приглашаются ведущие специалисты органов публичной власти и коммерческих структур, ученые, преподаватели, докторанты и аспиранты высших учебных заведений, занимающихся вопросами применения геоинформационных технологий в управленческой деятельности и другие заинтересованные лица.

Конференция будет проходить в форме пленарного заседания и работы секций по концептуальным направлениям:
Приоритеты и перспективы системного использования инструментов геоинформационного моделирования и проектирования в территориальном управлении.
Прикладные аспекты использования технологии геоинформационных систем в региональном управлении и территориальном планировании.
Презентации практического внедрения геоинформационных технологий.

Календарь конференции
Предконференсный день (16.09.2015, 13.10-17.00, Одесская государственная академия строительства и архитектуры (ОГАСА), г. Одесса, ул. Дидрихсона, 4, главный корпус, ауд. 360):
Секция 1. «Использование геоинформационных технологий в учебном процессе»
Формат проведения - секционное заседание, открытая дискуссия с использованием технологии модерации.
Мастер-класс «Геоинформационное обеспечение компании Esri».
Формат проведения - презентации геоинформационного обеспечения компании Esri.

1-й день (17.09.2015)
«Геоинформационные технологии в территориальном управлении»
Формат проведения - пленарное заседание.

Секция 2. «Приоритеты и перспективы системного использования инструментов геоинформационного моделирования и проектирования в территориальном управлении».
Формат проведения - секционное заседание, открытая дискуссия с использованием технологии модерации.
Тематика для обсуждения:
- Проблемы развития геоинформационных ресурсов Украины;
- Проектные решения и программное обеспечение для разработки и ведения муниципальных, региональных ГИС;

Секция 3. «Прикладные аспекты использования технологии геоинформационных систем в региональном управлении и территориальном планировании».
Формат проведения - секционное заседание, открытая дискуссия с использованием технологии модерации, презентация практического внедрения геоинформационных технологий.
Тематика для обсуждения: Опыт внедрения геоинформационных систем в сфере территориального планирования и управления;

2-й день (18.09.2015)
Секция 2. «Приоритеты и перспективы системного использования инструментов геоинформационного моделирования и проектирования в территориальном управлении».
Формат проведения - секционное заседание, открытая дискуссия с использованием технологии модерации, презентации практического опыта.
Тематика для обсуждения:
- Разработка и создание геоинформационных систем для решения вопросов территориального планирования и управления;
- Современное геоинформационное обеспечения государственного и регионального управления для решения вопросов местного и общегосударственного уровней.

План расписания мероприятий.
16.09.2015 г. , Среда
09.00 - 18.00 - Размещение участников в гостиницах.
13.00 -14.00 - Предконференсный день. Секция 1 (место проведения - ОГАСА). «Использование геоинформационных технологий в учебном процессе». Доклады участников конференции.
14.00 - 17.30 - Мастер-класс «Геоинформационное обеспечение компании Esri».

17.09.2015 г ., Четверг
10.00 - 10.30 - Регистрация участников научно-практической конференции.
10.30 - 13.00 - Пленарное заседание. Доклады участников конференции.
13.00 - 14.00 - Перерыв на обед.
14.00 - 15.30 - Секция 2. Доклады участников конференции.
14.00 - 15.30 - Секция 3. Доклады участников конференции.
15.30 - 15.45 - Кофе-брейк.
15.45 - 17.00 - Секция 2. Доклады участников конференции.
15.45 - 17.00 - Секция 3. Доклады участников конференции.
17.00 - 17.30 - Подведение итогов 1-го дня конференции.
18.00 - 22.00 - Познавательно - развлекательная программа.

18.09.2015 г ., Пятница
09.00 - 09.30 - Кофе-брейк.
09.30 - 13.00 - Секция 2. Доклады участников конференции.
13.00 - 14.00 - Перерыв на обед.
14.00 - 16.00 - Презентации практического внедрения геоинформационных технологий.
16.00 - 16.30 - Подведение итогов конференции.

Формы участия:
Индивидуальный участник - в установленный срок подает тезисы доклада для публикации; докладывает на заседаниях.
Заочный участник - в установленный срок подает материал для публикации.

Рабочие языки: украинский, русский, английский.

 

25 марта 2015 г.

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН ГОРОДА ОДЕССЫ ( Решение Одесского городского совета №6489-VI от 25.03.2015 г.)

перейти на страницу "Генеральный план г. Одессы"

 

11-12 сентября 2014 г. 

11-12 сентября 2014 года состоялась научно-практическая конференция «Геоинформационные технологии в территориальном управлении». Мероприятие проходило в Одесском региональном институте государственного управления национальной академии государственного управления (ОРИГУ НАГУ) при Президенте Украины.
Организаторы конференции: кафедра управления проектами ОРИГУ НАГУ, частное акционерное общество «ЕСОММ Со», научно-производственное предприятие «Высокие технологии», ООО.
Конференция прошла при поддержке Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины, Ассоциации городов Украины, национального информационного агентства Украины «УКРИНФОРМ», управления градостроения и архитектуры Одесской областной государственной администрации, управления архитектуры и градостроительства Одесского городского совета и др.

Цели конференции:
- Выработка рекомендаций по использованию результатов научных исследований в практической деятельности;
- Ознакомление с последними достижениями в области инструментальных программно-информационных решений для реализации геоинформационных систем различной тематической направленности и сложности;
- Выработка рекомендаций по актуальным направлениям научных исследований и практических разработок;
- Ознакомление участников с лучшими практиками отечественных и зарубежных специалистов и организаций;
- Выработка рекомендаций по совершенствованию содержания образовательных программ;
- Содействие укреплению научной коммуникации между ведущими специалистами, учеными, преподавателями высших учебных заведений, которые занимаются вопросами практического внедрения достижений геоинформационных технологий в процесс управления развитием территорий.
- Анализ состояния и перспектив развития геоинформационных технологий в территориальном управлении;

Работа конференции состояла из пленарного заседания (8 докладов), секции 1 «Приоритеты и перспективы системного использования инструментов геоинформационного моделирования и проектирования в территориальном управлении» (24 доклада), секции 2 «Прикладные аспекты использования технологии геоинформационных систем в региональном управлении и территориальном планировании» (21 доклад), презентация действующих геоинформационных решений (5 презентаций).

Официальный дистрибьютор Esri Inc. в Украине - «ЕСРАЙ Украина», ООО передал бесплатные лицензии на использование программных продуктов ArcGIS for Desktop Advanced Lab Pak (31 licenses included) для организации учебных классов четырем учебным заведениям Одессы: Военная академия (Одесса), Одесский национальный университет им. Мечникова, Одесская государственная академия строительства и архитектуры, ОРИГУ НАГУ.
В подготовке докладов и работе конференции приняли участие 10 докторов, 19 кандидатов наук по направлениям технических, географических, геологических, педагогических, экономических наук и государственного управления.  Участниками конференции были представители городов Киева, Одессы, Харькова, Днепропетровска, Ивано-Франковска, Одесской и Николаевской областей. Непосредственное участие в работе конференции приняли 130 человек.
Материалы докладов оформлены в виде научного издания - «Геоинформационные технологии в территориальном управлении», Материалы научно-практической конференции 11-12 сентября 2014 г., Одесса, 2014 - 184 с.
Участники конференции выразили искреннюю благодарность руководству ОРИГУ НАГУ и другим организаторам конференции за великолепную организацию проведение мероприятия, отметили высокий уровень качества докладов и выступлений, большую значимость прошедшего научно-практического форума для дальнейшего развития геоинформационных технологий на Украине.
Участники конференции отметили актуальность и полезность мероприятия, добавив, что в случае ее регулярного проведения, конференция станет эффективной площадкой для повышения уровня знаний и обмена опытом в сфере использования современных геоинформационных технологий.
Участники конференции избрали редакционную коллегию, для подготовки рекомендаций и предложений, принятие которых должно способствовать развитию геоинформационных технологий в территориальном управлении.

Рекомендации и предложения по результатам проведения научно-практической конференции «Геоинформационные технологии в территориальном управлении»

Участники конференции рекомендуют:
1. С целью эффективного внедрения технологических возможностей прикладных пакетов геоинформационных систем и повышения эффективности управления развитием территорий:
1.1. Осуществлять просветительскую и научно-методическую деятельность для более эффективного внедрения современных геоинформационных систем в сфере территориального прогнозирования, планирования, проектирования и управления, для чего:
- ОРИГУ НАГУ при Президенте Украины создать организационные условия для открытия на принципах государственно-частного партнерства учебно-консультативного центра по предоставлению знаний и навыков применения прикладных пакетов ГИС в сфере территориального прогнозирования, планирования, проектирования и управления;
- ЧАО «ЕСОММ Со», научно-производственному предприятию «Высокие технологии», при участии Института телекоммуникаций и глобального информационного пространства НАН Украины на общественных началах способствовать организации методического сопровождения деятельности учебно-консультативного центра.
1.2. Обратится в Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины с предложениями:
- организовать, с привлечением профильных государственных и не государственных предприятий, создание библиотеки условных знаков для разработки градостроительных проектов на основе соответствующего государственного стандарта Украины, для использования его проектными организациями, применяющими программное обеспечение компании ESRI и других мировых лидеров - разработчиков программного обеспечения ГИС.  
- организовать с привлечением заинтересованных предприятий и организаций разработку нового классификатора картографической информации по созданию цифровых векторных карт для геоинформационных систем масштабов 1:5000, 1:2000, 1:1000, 1:500 на базе современного программного обеспечения ГИС дополнительно к существующему классификатору, ориентированного для офсетной печати (Класифікатор інформації, яка відображається на топографічних планах масштабів 1:5000, 1:2000, 1:1000, 1:500, затверджено наказом Головного управління геодезії, картографії та кадастру при Кабінеті Міністрів України № 25 від 9.03.2000 р.).
1.3. Ассоциации городов Украины способствовать внедрению новейших геоинформационных технологий в практику территориального управления и в деятельности местных органов исполнительной власти.
1.4. Инициировать введение налоговых льгот для предоставления преференций, в частности целевых субвенций, субъектам различных форм хозяйствования, которые приобретают программное обеспечение для геоинформационного обеспечения территориального управления и градостроительного проектирования.
2. С целью усовершенствования технологических аспектов практического использования геоинформационных систем в региональном управлении и территориальном планировании:
2.1. Рекомендовать Министерству регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины, при участии заинтересованных центральных органов исполнительной власти, организовать работу по пересмотру существующей практики создания геоинформационных ресурсов в государственном секторе, в частности в сфере территориального планирования и градостроительной деятельности, без согласованной технологической политики и технических регламентов, с использованием различных программно-технологических средств, что приводит к распылению и неэффективному использованию государственных бюджетных средств.
2.2. Рекомендовать органам исполнительной власти рассмотреть возможность использования в геоинформационной среде программного продукта ТОДОС (разработчик - Институт телекоммуникаций и глобального информационного пространства НАН Украины) при подготовке информации для принятия управленческих решений (онтологическая информационно-аналитическая система ОИАС-ГИС).
3. Для улучшения качества проведения научно-практической конференции «Геоинформационные технологии в территориальном управлении»:
3.1. Расширить географию участников конференции и привлекать к участию в ее проведении представителей международного профессионального сообщества.
3.2. Ввести регламент публичного представления и обсуждения практических результатов с акцентом на их научную обоснованность и достоверность.
3.3. Местом постоянного проведения данной конференции определить ОРИГУ НАГУ при Президенте Украины, город Одесса.
3.4. Расширить тематические направления работы конференции, включив дополнительно следующие направления:
-  инженерно-геодезические изыскания,
-  геоинформационные системы для крупных предприятий и организаций;
- обучение пользователей основам геоинформатики и работе с геоинформационным программным обеспечением.
3.5. Регулярно знакомить с материалами конференции государственные органы и организации, профильные частные структуры.
Редакционная коллегия:


Безверхнюк Т.М. - д.гос.упр., профессор, зав. кафедры управления проектами ОРИГУ НАГУ при Президенте Украины.Ерохина Н.А. - заслуженный архитектор Украины, начальник управления градостроительства и архитектуры Одесской областной государственной администрации.
Палеха Ю.Н. - д.геогр.н., зам. Директора Государственного предприятия Украинский государственный научно-исследовательский институт проектирования городов «Гипроград» им. Ю.Н. Белоконя.
Стадников В. В. - к.т.н., доцент, директор ООО «Научно-производственное предприятие «Высокие технологии».
Тарнопольский А.В. -  генеральный директор - руководитель технических программ Государственного предприятия «Центр государственного земельного кадастра».
Чижевский А.П. - к.арх., директор Государственного предприятия «Украинский государственный научно-исследовательский и проектный институт гражданского строительства «УКРНИПИГРАЖДАНСТРОЙ».


Фотографии работы конференции 

https://plus.google.com/photos/109757693656437048699/albums/6066322716738252865?authkey=CIWX26jq7f_aJw
 

10 апреля, 2014 г.

К 70-летию освобождения Одессы от немецко-фашистских захватчиков разработан сервис «Освобождение Одессы (70 лет)» подготовленный в рамках проекта «История Одессы в картах». Сервис представляет из себя web-инструмент, состоящий из двух активных окон, в которые загружается картографические материалы по выбору из выпадающего списка. Передвигаясь и меняя масштаб с помощью «мышки» по карте одного из окон во втором окне можно увидеть один и тот же фрагмент территории города на фотопланах аэрофотосъемки, выполненной 8 августа 1944 года. При подготовке проекта использованы также многочисленные архивные фотоматериалы и карты времен Великой Отечественной войны. Доступ к сервису осуществляется по ссылке http://www.citymap.odessa.ua/maps/odessa1944  

 

20 ноября, 2013 г.

Разработан сервис «Одесса за 100 лет» проекта «История Одессы в картах».
Сервис представляет из себя web-инструмент, состоящий из двух активных окон, в которые загружается картографические материалы по выбору из выпадающего списка. Передвигаясь и меняя масштаб с помощью «мышки» по карте одного из окон во втором окне можно увидеть тот же фрагмент территории города 100 летней давности.
Сервис позволяет совершить путешествие во времени по материалам альбома исторического картографического наследия города и по картам генерального плана развития города.
Цель проекта - предоставить возможность каждому самостоятельно изучить развитие города по историческим картографическим материалам за 100 лет, посмотреть знакомые места в различный временной период, полюбить историю нашего города, проникнуться уважением к нашим градостроителям.
Сегодня реализован сервис «Одесса за 100 лет».
Доступ к сервису осуществляется по ссылке www.citymap.odessa.ua/maps/odessa100years

 

31 мая, 2013

Детальный  план территории в границах улиц Атамана Чепиги, 7-й Пересыпской, акваторией залива Черного моря, ул. Николая Гефтав в г. Одессе

Пояснительная записка

 

Детальный  план территории в границах улиц Штилевой, Николаевской дороги, Проектируемой и железной дороги в г. Одессе

 

22 января, 2013 

Проект генерального плана г.Одессы 2013

перейти на страницу "Проект генерального плана г.Одессы"

 

Чертеж

Масштаб

1

Основной чертеж

1:50000

 

22 января, 2013 

Детальный план территории в границах улиц Ицхака Рабина, Генерала Петрова и магистрали «Север-Юг» в г. Одесса

разработан  арх. Головановым А.Д. (квалификационный сертификат сер. АР № 000252)  по  заказу  ООО «Диагарас ЛТД»  (договор № п/12  от  2012г.),  на  основании  решения  Одесского  горсовета  от  23.12.2011г. № 1633-VI ,  согласно  заданию  на  проектирование,  согласованному  управлением  градостроительства  и  архитектуры  Одесского  горсовета  и  заинтересованных  служб,  и   других  исходных  документов  (см. т.I, ч.2).

генеральный план, М 1:1000 просмотреть ( 9 mb )

генеральный план, М 1:1000 скачать ( 60 mb )

3D модель территории ( 1 mb )

пояснительная записка ( 1 mb )

 

 

10 августа, 2012

Разработана детальная карта избирательных округов Одесской области по выборам народных депутатов в Верховный Совет Украины (28.10.2012г) в виде широкоформатного плаката (избирательные округа №№ 133-143).

карта избирательных округов Одесской области по выборам народных депутатов в Верховный Совет Украины

 

Разработана карта избирательных участков одномандатного округа №133 (Киевский район города Одессы) по выборам народных депутатов в Верховный Совет Украины (28.10.2012г) в виде широкоформатного плаката.

На детальной карте города Одесса с указанием каждого дома проживания избирателей размещена информация о границах избирательного участка с его номером, адресом помещения для голосования с его местоположением на карте, ориентировочным количеством избирателей на участке.

карта избирательных участков одномандатного округа №133 (Киевский район города Одессы)

 

Разработана детальная карта избирательных участков одномандатного округа №134 (Малиновский район, границы: часть Малиновского района города Одессы (избирательные участки № 511159 -511218, 511220, 511222 - 511244)) по выборам народных депутатов в Верховный Совет Украины (28.10.2012г) в виде широкоформатного плаката.

На детальной карте города Одесса с указанием каждого дома проживания избирателей размещена информация о границах избирательного участка с его номером, адресом помещения для голосования с его местоположением на карте, ориентировочным количеством избирателей на участке.

карта избирательных участков  одномандатного округа №134 (Малиновский район

 

Разработана детальная карта избирательных участков одномандатного округа №135 (Приморский район, города Одессы) по выборам народных депутатов в Верховный Совет Украины (28.10.2012г) в виде широкоформатного плаката.

На детальной карте города Одесса с указанием каждого дома проживания избирателей размещена информация о границах избирательного участка с его номером, адресом помещения для голосования с его местоположением на карте, ориентировочным количеством избирателей на участке.

карта избирательных участков  одномандатного округа №135 (Приморский район

 

Разработана детальная карта избирательных участков одномандатного округа №136 (Суворовский район, границы: часть Малиновского (избирательные участки № 511219, 511221), часть Суворовского (избирательные участки № 511340 - 511365, 511374 -511434) районов города Одессы) по выборам народных депутатов в Верховный Совет Украины (28.10.2012г) в виде широкоформатного плаката.

На детальной карте города Одесса с указанием каждого дома проживания избирателей размещена информация о границах избирательного участка с его номером, адресом помещения для голосования с его местоположением на карте, ориентировочным количеством избирателей на участке.

карта избирательных участков  одномандатного округа №136 (Суворовский район

 

13 апреля, 2012

Генеральный план . Парк им. Т.Г.Шевченко

Проект содержания и реконструкции территории парка-памятника садово-паркового искусства местного значения "Парк им. Т.Г.Шевченко", расположенного по адресу: г.Одесса, ул. Маразлиевская, 1.

Заказчик: КП "ЦПКиО им. Т.Г.Шевченко" КП "Горзелентрест"

Гослицензия АВ №555509 КП "Одеспроект"

Схема зонирования парка  м 1:2000.

Проект содержания и реконструкции территории парка-памятника садово-паркового искусства местного значения

Скачать 400 kb | 2 mb | 11 mb

Схема благоустройства м 1:2000.

Проект содержания и реконструкции территории парка-памятника садово-паркового искусства местного значения

Скачать 400 kb | 2 mb | 11 mb

Схема поконтурного определения площадей м 1:2000.

Проект содержания и реконструкции территории парка-памятника садово-паркового искусства местного значения

Скачать 400 kb | 2 mb | 11 mb

 

1 марта, 2012

Проект генерального плана г.Одессы

перейти на страницу "Проект генерального плана г.Одессы"

Чертеж

Масштаб

1

Схема размещения города в системе расселения

1:50000

2

Опорный план

1:10000

3

Основной чертеж

1:10000

4

Схема планировочных ограничений

1:10000

5

Схема улучшения экологического состояния территории

1:20000

6

Схема магистральной уличной сети

1:20000

7

Схема пассажирского транспорта

1:20000

8

Инженерно-строительная оценка территории

1:10000

9

Схема инженерной подготовки территории

1:20000

10

Схема внешнего транспорта

1:75000

25 октября, 2010

На Официальном сайте Одессы в разделе Карта Одессы в рамках городской Программы поддержки информационной сферы на 2010 год открыта " Карта территориальных округов и участков избирательной кампании по выборам в местные органы власти 2010 года ".

Картографический сервис позволяет по адресу избирателя получить информацию о месторасположении и номеру его избирательного участка, номеру территориального округа, о кандидатах в депутаты в городской совет по мажоритарным округам. После подведения итогов выборов сервис будет дополнен информацией с результатами голосования по каждому территориальному округу.

Подробнее..

24 октября, 2010

В раздел "Карты" добавлена " Карта одномандатных мажоритарных округов Одесской Области. Выборы депутатов Одесского областного совета ".

12 мая, 2010

Раздел « Предприятия жилищно-коммунального сервиса города » добавлен в картографическую часть официального сайта городского совета www.odessa.ua/map. Раздел включает информацию по границам районов города, жилищно-коммунальных сервисов, участкам, пунктам приема коммунальных платежей.

7 апреля, 2010

Раздел «Памятники и объекты культурного наследия города Одессы» добавлен в картографическую часть официального сайта городского совета www.odessa.ua/map. Раздел включает памятники национального значения (42 объекта), памятники местного значения (1312 объектов). Памятники местного значения, включают в свой состав памятники архитектуры и градостроения (АМ), памятники истории (СТ), памятники монументального искусства (ММ), памятники садово-паркового искусства (СПМ), памятники науки и техники (НТ).

С возможностями работы нового ресурса можно ознакомится в презентации.

3 марта, 2010

В информационно-аналитическом журнале «Вестник МАГ» Международной Ассамблее столиц и крупных городов (МАГ) опубликована статья
Стадников В. Построение пространственно-временной геоинформационной модели данных развития территории для геопортала города Одессы [Электронный ресурс] / В. Стадников 

Информационно-аналитический журнал «Вестник МАГ». Международная Ассамблея столиц и крупных городов (МАГ) - 2009. - №7-8. - С. 56-61.


8 февраля, 2010

В ресурс карта «Выборы 2010», доступной  по ссылке , добавлен сервис графического отображения результатов второго тура выборов Президента Украины 2010 года.

При нажатии мышкой на территорию избирательного участка, появляется диаграмма с результатами голосования по этому избирательному участку, как в первом, так и во втором турах выборов. При указании мышкой на диаграмму, отображаются конкретные данные по каждому кандидату.

Диаграммы построены по информации с web-сайта  Центральной избирательной комиссии Украины .

Следует отметить, что все представленные на web-сайте ЦИК оперативные данные и документация носит информационный характер и не может использоваться как официальный документ.

Мультимедийная презентация работы ресурса ВЫБОРЫ 2010

22 января, 2010

В ресурс карта «Выборы 2010», доступной  по ссылке ,

добавлен сервис отображения результатов первого тура выборов Президента Украины 2010 года в виде графика.

При нажатии мышкой на территорию избирательного участка, появляется диаграмма с результатами голосования по этому избирательному участку. При указании мышкой на диаграмму, отображаются конкретные данные по каждому кандидату.

Диаграммы построены по информации с web-сайта  Центральной избирательной комиссии Украины .

Следует отметить, что все представленные на web-сайте ЦИК оперативные данные и документация носит информационный характер и не может использоваться как официальный документ.

Мультимедийная презентация работы ресурса ВЫБОРЫ 2010

4 января, 2010

Доступна карта « Выборы 2010 » избирательных округов города Одесса №135 (Киевский район), №136 (Малиновский район), №137 (Приморский район), №138 (Суворовский район) и избирательных участков, разработанная на основании данных  Центральной избирательной комиссии Украины .

Следует отметить, что все представленные на web-сайте ЦИК оперативные данные и документация носит информационный характер и не может использоваться как официальный документ.

Для определения места голосования необходимо в поле «Поиск адреса» ввести название улицы и номер дома избирателя. Если номер дома не будет указан, то его необходимо указать из предлагаемого списка.

В центре экрана появится отмеченный кружком дом избирателя, и подкрашенная территория избирательного участка с местом голосования. На каждом месте голосования указаны номера избирательных участков, по которым будет проходить голосование.

Прямая ссылка на ресурс

 

Сентябрь, 2009

Картографический раздел официального сайта Одессы - www.odessa.ua/map.
Увеличивается прикладное применение карты города для поиска организаций и предприятий.

Для визуализации местоположения достопримечательностей на городском туристическом сайте, размещенном по адресу http://www.odessatourism.in.ua, применяется карта Одессы с официального сайта города.

 

Мир золотых страниц. Вся Одесса 2009
Для визуализации местоположения конкретного объекта телефонного справочника «Мир золотых страниц. Вся Одесса 2009», компании "Меркурий Глоб Украина", размещенного по адресу www.mercury.odessa.ua, применяется карта Одессы с официального сайта города.

 

 

ГЕРЦ
Для визуализации местоположения пунктов приема коммунальных платежей на сайте «ГЕРЦ» (городской единый расчетный центр), размещенного по адресу www.gerc.ua , применяется карта Одессы с официального сайта города.

 

Август,  2009

«Технология передачи данных: из тахеометра в ГИС»
Статья «Технология передачи данных: из тахеометра в ГИС», опубликована в специальном выпуске журнала "КПД" №3, 2009 г. «Геоинформационые системы: для муниципалитетов, землеустроителей, промышленных предприятий».
Статья размещена на сайте журнала: http://cad.in.ua/images/stories/0309/gis_prom.pdf

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аквариумы Одесса
SITE-MAP